Έλεγχος σπονδυλικής στήλης με φασματογράφο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΧΩΡΙΣ  ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

 

DSC02506DSC02504DSC02503