Αφαίρεση ξένου σώματος υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Η αφαίρεση ξένου σώματος ακόμα και υλικών οστεοσύνθεσης είναι μερικές φορές δυσχερής. Τα κυριότερα αίτια που καθιστούν δύσκολή την αφαίρεση τους είναι : Μη ορατά ακτινολογικά σώματα, μικρά, βαθιά στους ιστούς, πλησίον ευαίσθητων δομών, με ασαφή προσανατολισμό, μη εμφανής πύλη εισόδου.

Η χρήση υπερήχων δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε με μεγάλη ακρίβεια τη θέση και τον προσανατολισμό του ξένου σώματος σχεδιάζοντας πολύ μικρότερες χειρουργικές τομές, αποφεύγοντας ευαίσθητες δομές ( νεύρα, αρτηρίες, τένοντες).

Παρατίθεται παράδειγμα αφαίρεσης τμήματος οδοντογλυφίδας 6 έτη μετά την είσοδο του σε κορίτσι 15 ετών (είσοδος του ξένου σώματος σε ηλικία 9 ετών). Το κορίτσι προσήλθε με εικόνα λοίμωξης του ταρσού που χρονολογείτο από 5 μήνου. Δεν αναφέρει ιστορικό τραύματος, εισόδου ξένου σώματος. Τους τελευταίους μήνες ελάμβανε αντιβίωση ( κεφαλοσπορίνες 2ης γενιάς + αμοξυξιλλινινη + κλαβουλονικό περιστασιακά από συναδέλφους ανάλογα με την ένταση της φλεγμονής. Βάδιζε με χωλότητα λόγω του πόνου αλλά δεν παρουσίαζε ποτέ πυρετό. Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν ήταν ενδεικτικός για λοίμωξη μολονότι η ασθενής ανάφερε ότι κατά καιρούς η πάσχουσα περιοχή πυορροούσε.

Υπερηχογραφική εικόνα ξένου σώματος (οδοντογλυφίδα ) στον επιμήκη άξονα
Υπερηχογραφική εικόνα ξένου σώματος ( οδοντογλυφίδα ) στον εγκάρσιο άξονα
Διακρίνεται το συρίγγιο που σχετίζεται με τη παρουσία του ξένου σώματος (οδοντογλυφίδα )

Μαρκάρισμα με δερμογράφο των ορίων του ξένου σώματος. Παρατηρείστε ότι δε σχετίζεται άμεσα με την εβολή του συριγγίου
Χειρουργική προσπέλαση με μικρή τομή
Αναγνώριση και αφαίρεση της οδοντογλυφίδας κατά τον επιμήκη άξονα της
Το ξένο σώμα μετά την αφαίρεση
Συρραφή τραύματος