Έλεγχος παραμορφώσεων σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινογραφία 22/6/2018 ( φασματογραφικός ελεγχος )

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ο σύγχρονος τρόπος παρακολούθησης  της σκολίωσης και της κύφωσης απαιτεί να μειώνεται η έκθεση των παιδιών στην ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό έχει εξελιχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης των παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης με φασματογράφο από το οποίο αντλούμε σημαντικές πληροφορίες  σχετικά  με τον προσανατολισμό των σπονδύλων  και στα 3 επίπεδα ( μετωπιαίο – οβελιαίο – εγκάρσιο ) διαμορφώνοντας μια τρισδιάστατη απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης με μια φωτογραφία  και κυρίως χωρίς ακτινογραφία.

DSC03480

Φασματογράφος

DSC03482

Φασματογραφική εξέταση σπονδυλικής στήλης

DSC03483

Ανάλυση αποτελεσμάτων φασματογραφικού ελέγχου

 

DSC02504

DSC02506

DSC02505

DSC02503

Στις 22 Ιουνίου 2018 θα γίνει  στο ιατρείο έλεγχος για σκολίωση και κύφωση με φασματογράφο κατόπιν ραντεβού