Εμβολιασμός covid-19

Το οφείλουμε στους ασθενείς, την οικογένειά μας και τους φίλους μας.