Ιατρείο

DSC01362

Αίθουσα μικροεπεμβάσεων

DSC01390

Αίθουσα μικροεπεμβάσεων

 

DSC01364

Χώρος αναμονής

DSC01366

Αίθουσα εξέτασης

Πελματογράφημα

Πελματογράφημα

Πελματογράφημα

DSC01423DSC01436