Νεύρωμα Morton

Οφείλεται στη διόγκωση ενός νευρικού κόμβου από τον οποίο ξεκινούν τα δακτυλικά νεύρα που δίνουν αίσθηση στα δάκτυλα. Από κάθε τέτοιο νευρικό κόμβο ξεκινούν 2 δακτυλικά νεύρα. Κάθε ένα από αυτά είναι υπεύθυνο για την αίσθηση στο 1/2 πλάγιο δύο γειτονικών δακτύλων. Η συνήθης θέση προσβολής είναι μεταξύ 3ου & 4ου μεταταρσίου.

Νεύρωμα Morton. Διακρίνονται τα δύο δακτυλικά νεύρα
προσθίως του νευρώματος.

Ο ασθενής διαμαρτύρεται για πόνο στον ταρσό που αντανακλά σαν ρεύμα, μούδιασμα , μυρμήκιασμα στα δάκτυλα. Μερικές φορές αισθάνεται ότι πατά ένα μικρό πετραδάκι.

Επιδεινώνεται με στενά παπούτσια, με τη σύνθλιψη των κεφαλών των μεταταρσίων και τη φόρτιση.

Η διάγνωση γίνεται από την κλινική εξέταση αλλά επιβεβαιώνεται με μαγνητική τομογραφία ή / και υπερηχογραφικό έλεγχο όταν υπάρχει διαγνωστικό δίλημμα.

Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνεται το κάταγμα του μεταταρσίου από καταπόνηση, η ορογονοθυλακίτιδα μεταξύ των κεφαλών των μεταταρσίων και η ρήξη του πελματιαίου συνδέσμου της μετατάρσιο-φαλαγγικής άρθρωσης.

Συνήθως έγχυση κορτικοστεροειδούς με τοπικό αναισθητικό 1 – 3 φορές ανά τακτά χρονικά διαστήματα βοηθά να υποχωρήσουν τα ενοχλήματα.

Εφόσον όμως η ενόχληση επιμένει αντιμετωπίζεται με χειρουργική αφαίρεση του νευρώματος. Είναι μια χειρουργική πράξη απλή με ημερήσια νοσηλεία και προσφέρει άμεση ανακούφιση από τα ενοχλήματα.

Μετεγχειρητικό τραύμα σε ασθενή που υποβλήθηκε σε αμφοτερόπλευρη εκτομή νευρώματος Morton