Παθήσεις των μυών

Μυοπάθειες ( Muscural Dystrophies)

Ορισμός: Είναι παθήσεις των μυών που οφείλονται σε γονιδιακά εξαρτώμενες μεταβολές του μυϊκού ιστού. Η νεύρωση των προσβεβλημένων μυϊκών ινών είναι φυσιολογική. Η ταξινόμηση των μυοπαθειών που έχει επικρατήσει είναι αυτή που έχει προταθεί από τον Walton το 1954 . Σε αυτή την ταξινόμηση αναφέρονται οι μυϊκές παθήσεις που οφείλονται Α. αμιγώς σε δυστροφία και…

Διαβάστε Περισσότεα